عضویت در پارک علم و فناوری

درباره شرکتهای دانش بنیان

خبرنامه پارک شامل اطلاعات علمی و داخلی پارک می باشد
آمار بازدید
بازدید امروز : 76
بازدید کل : 1184344
کاربران آنلاین : 3
بازدید این صفحه : 21666

 

  




پذیرش > پذیرش شرکتهای رشد یافته > درخواست پذیرش شرکت >
.: درخواست پذیرش شرکت



مشخصات فرد تکمیل کننده فرم

مشخصات شرکت

اطلاعات ثبتی شرکت :: ساختار سرمایه




تاييديه : تشخيص عامل غير انساني


شرکت ها پس از تکمیل فرم آن را به همراه سایر مدارک به مدیریت موسسات پارک تحویل نمایند