عضویت در پارک علم و فناوری

درباره شرکتهای دانش بنیان

خبرنامه پارک شامل اطلاعات علمی و داخلی پارک می باشد
آمار بازدید
بازدید امروز : 75
بازدید کل : 982470
کاربران آنلاین : 2
بازدید این صفحه : 19678

 

  پذیرش > پذیرش شرکتهای رشد یافته > درخواست پذیرش شرکت >
.: درخواست پذیرش شرکتمشخصات فرد تکمیل کننده فرم

مشخصات شرکت

اطلاعات ثبتی شرکت :: ساختار سرمایه
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني


شرکت ها پس از تکمیل فرم آن را به همراه سایر مدارک به مدیریت موسسات پارک تحویل نمایند